ANBI logo

De Stichting Grote Vriend heeft vanaf 13 maart 2012 de ANBI Status


Het RSIN/fiscaal nummer is:

851483665


Contactgegevens:

Stichting Grote Vriend
Postbus 168
2920 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL


Bestuur:

A. Bouw voorzitter
M.Bouw-de Hoop secretaris/penningmeester
E. Bouw bestuurslid
I. Bouw bestuurslid


Beleidsplan:

Klik hier voor het BELEIDSPLAN »


Beloningsbeleid:

De activiteiten worden onbezoldigd uitgevoerd door de bestuursleden. Er worden geen salariskosten of andere fees betaald.


De Doelstelling van De Stichting Grote vriend:

Aan personen die financieel en/of lichamelijk niet in staat zijn om op vakantie te gaan, voor een bepaalde periode (gratis) een vakantiewoning ter beschikking te stellen. Het bieden van een positieve impuls en in voorkomende gevallen uit het isolement halen van mensen die het moeilijk hebben.


Uitgeoefende activiteiten in de afgelopen periode

De 2 huizen aan de Zeeuwse Kust en het huis in park De Banjaard zijn intensief gebruikt door gezinnen die het hard nodig hebben. Uit de gastenboeken blijkt dat de mensen hebben genoten en weer energie hebben opgedaan om weer positief verder te gaan. En daar doen we het voor.


Financiƫle verantwoording:

U treft hier een overzicht van de uitgaven en inkomsten. Klik hier voor het JAARVERSLAG 2021 »