Stichting Grote vriend

Welkom bij Stichting Grote Vriend.
Wij doen heel graag wat voor onze medemens. Mensen Blij maken is het mooiste wat er is.
Daarom ondersteunen we mensen die onder de armoedegrens leven.
Daarnaast ondersteunen we zieke kinderen in ziekenhuizen om het verblijf in het ziekenhuis en ook daarbuiten zo aangenaam mogelijk te maken. Binnen het ziekenhuis ondersteunen we evenementen, maar ook buiten het ziekenhuis zoals boottochten festivals enz. Ook halen we geld op voor wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied.
Daarnaast ondersteunen we diverse ANBI instellingen en sociaal behartigende instellingen die in lijn zijn met onze doelstelling.